Dé praktijk voor endodontie in Tilburg

endo ban4

H.M. Kostelijk | tandarts & endodontoloog

BIG 59022203902

C. Melchiori | tandarts & endodontoloog i.o.

BIG 19922528202

Download de Privacyverklaring als pdf-bestand.

Privacyverklaring

EndoBrabant, verwijspraktijk voor endodontie

1. Contactgegevens

https://www.endobrabant.nl
Herman M. Kostelijk, tandarts & endodontoloog
Tandartsenteam De Besterd
Goirkestraat 37
5046 GD Tilburg
T secretariaat +31 13 53 55 535

2. Verwerking persoonsgegevens

EndoBrabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. EndoBrabant verwerkt via de website onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Patiëntgegevens voor endodontische of endomicrochirurgische behandeling kunnen uitsluitend verstuurd worden via een zorgmailadres, zodat uw mail conform de AVG wordt verwerkt.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijder ik deze informatie.

4. Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

EndoBrabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten aan u te leveren

5. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

EndoBrabant doet niet aan profilering en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

EndoBrabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

EndoBrabant verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies en statistieken

De website van EndoBrabant gebruikt alleen analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. EndoBrabant maakt gebruik van Statcounter om bezoekersaantallen op de site bij te houden, waarbij de IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EndoBrabant en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Dergelijke verzoeken aangaande uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of via de website kenbaar maken. Ik reageer zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek. EndoBrabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging persoonsgegevens

EndoBrabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Back-ups van de site worden bewaard op een niet met internet verbonden harde schijf. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

11. Datalekken

In geval van datalekken wordt dit geregistreerd door EndoBrabant en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.